in

Mũi ướt: Làm tốt nhất, con chó chết tiệt thức ăn trên hành tinh’

Này độc lập cưng công ty thực phẩm đã mở rộng từ con chó xử lý để lọ con chó và thức ăn cho mèo cũng như mùi hương tốt với một tập trung vào sự bền vững và dinh dưỡng.

Monroe, Washington dựa trên thực phẩm vật nuôi, và đối xử với công ty Mũi Ướt nhất thiết lập của triết lý đó làm cho hiệu tick — và họ không thịt băm lời về nơi họ đứng.

“Chúng tôi là độc lập,” trang web của công ty ông. “Và chúng tôi có kế hoạch nghỉ theo cách đó. Bởi vì chúng tôi không thích những người nói…

Written by j&pet

jandpet.com là chuyên trang thông tin thị trường thức ăn thực phẩm cho thú cưng. Mạng lưới chuyên gia khắp nơi trên thế giới luôn cập nhật các xu hướng, nghiên cứu, dinh dưỡng mới nhất.

4 Cách để ăn Mừng thú Cưng của Bạn Trong Quốc gia Cưng Tuần

Boo Boo là tốt Nhất Tiếp tục mở Rộng Quốc tế