in

Làm thức ăn vật nuôi thương lòng trung thành chất lượng áp dụng trong một đại dịch?

Làm thức ăn vật nuôi thương lòng trung thành chất lượng áp dụng trong một đại dịch?
Làm thức ăn vật nuôi thương lòng trung thành chất lượng áp dụng trong một đại dịch?

Debbie Phillips-Josh, biên tập của Petfood Ngành công nghiệp, chia sẻ những hiểu biết của mình và ý kiến về tất cả những thứ vật nuôi ăn, giải quyết trường xu, cũng như tin tức và phát triển trong nuôi dưỡng thức ăn, an toàn và các chủ đề nóng cho ngành công nghiệp.

Vật nuôi ăn người mua có xu hướng khá hiệu trung thành, có lẽ với một ngoại lệ của nhóm trẻ như millennial hoặc Gen Z. Nếu một con chó, mèo, dường như khỏe mạnh, ăn một đặc biệt thức ăn, và nó phù hợp với người chủ sở hữu của chí và mong muốn trong các điều khoản của các thành phần giá khác, thuộc tính, họ có xu hướng dính với nó. Nhưng không có hành vi mua giữ trong một cuộc khủng hoảng như hiện tại COVID-19 đại dịch? Mới nghiên cứu được không thuyết phục để ngày, nhưng có thể cung cấp một số manh mối.

Thương hiệu trung thành cho đến nay, nhưng vẫn còn sớm ngày?

Một vừa phát hành điều tra cho thấy nhiều người MỸ vật sở hữu đang còn hiệu trung thành trong thời khủng hoảng – sơ này thăm dò được tiến hành trong đầu tháng hai năm 2020, trước khi COVID-19 đại dịch thực sự bắt đầu đánh bộ MỸ ở mức cao và mọi người bắt đầu lên trên vật ăn hay tích trữ nó. (Nhất bán dữ liệu cho thấy rằng bắt đầu giữa Tháng.)

Bỏ phiếu 3200 người MỸ, người tiêu dùng, công Dân Khoa học thấy 30% coi là thương hiệu tính năng quan trọng nhất, bởi rất nhiều, khi mua sắm cho cưng ăn với một 10% chọn thương hiệu như là quan trọng nhất bởi một chút. Trong khi 46% coi là thực phẩm vật nuôi hiệu và giá không kém phần quan trọng, chỉ có 14% chọn giá như là quan trọng nhất bởi một ít hay nhiều.

Những dữ liệu rất gần gũi với người từ những năm trước, khi công Dân Khoa học tiến hành một tương tự bầu chọn trong ngày 2019. Tại thời điểm đó, 33% chọn nuôi ăn thương hiệu như là quan trọng nhất bởi rất nhiều, theo 8% là quan trọng nhất bởi một chút, 45% coi nó không kém phần quan trọng với giá, trong khi 6% chọn giá bởi một chút và 8% giá của rất nhiều. Đó thăm dò tham gia 1,359 MỸ, người tiêu dùng.

Các 2019 cuộc thăm dò cũng có một câu hỏi thú vị so sánh nuôi ăn hiệu hoặc giá sở thích với cùng một sở thích cho con người thực phẩm cho 355 trả lời. Không ngạc nhiên, đã có một mối tương quan mạnh mẽ: 64% của người, những người nói họ xem xét vật thực và điều quan trọng nhất bởi rất nhiều cũng được coi là quan trọng nhất cho riêng của họ thức ăn, 61% người được coi là thực phẩm vật nuôi hiệu quan trọng nhất bởi một chút đã chọn cùng một phản ứng cho họ thực phẩm.

Mối quan tâm về vật chất lượng thực phẩm cũng vẫn phù hợp từ 2019 để năm 2020 – một lần nữa, như hai. Trong 2019, 77% của MỸ, người tiêu dùng thăm dò ý kiến của công Dân Khoa học cho biết họ đã có phần hoặc rất quan tâm về chất lượng của vật phẩm họ mua; trong năm 2020, tỷ lệ được 76%.

Cưng sẵn sàng thực phẩm có thể là chìa khóa

Nó sẽ rất hữu ích, nếu Khoa học công Dân hay một tổ chức khác có thể tiến hành một cuộc thăm dò vào cuối mùa xuân năm 2020 và xem nếu vật thực và chất lượng vẫn còn sức để nuôi thú, hoặc nếu những yếu tố đã giảm trong tầm quan trọng ủng hộ giá, như nhiều người bị thất nghiệp hoặc bị mất nguồn thu nhập.

Sẵn sàng cũng có thể là chìa khóa. Theo sơ khảo sát khác hơn 1.000 người tiêu dùng, gần hai-ba đã cố gắng thương hiệu mới trong cuộc khủng hoảng và sau đó lên hàng hóa, với 79% của những người làm vậy là vì bình thường của họ hoặc ưu tiên đã được ra khỏi kho. Tiến hành bởi AlixPartners, một doanh nghiệp và tư vấn quản lý, sự dữ liệu cũng cho thấy rằng ít nhất một quý của người, những người đã thử sản phẩm mới lên kế hoạch để có thể tiếp tục mua chúng khủng hoảng, với tỷ lệ cao hơn (30-45%) mới thương hiệu quốc gia đã cố gắng, so với 25 đến 30% cho riêng mới nhãn hiệu cố gắng.

AlixPartners ý rằng cuộc điều tra được thực hiện Ngày 27-31, “trong dày của nơi trú ẩn tại chỗ.” Trong khi cung cấp dữ liệu không phá vỡ ra sản phẩm loại – làm cho nó không thể biết liệu và bao nhiêu thức ăn vật nuôi thương hiệu đã được hoặc là ra khỏi cổ phiếu hay cố gắng là sản phẩm mới của các người trả lời – nó phải có lý do mà các cuộc khủng hoảng có thể là ảnh hưởng đến con vật cưng mua thực phẩm sự lựa chọn, quá. Thời gian sẽ trả lời.

 

Xem chúng tôi tiếp tục bảo hiểm của một/COVID-19 đại dịch.

 

LinkedIn

Facebook

Twitter

dphillips@wattglobal.com

Written by j&pet

jandpet.com là chuyên trang thông tin thị trường thức ăn thực phẩm cho thú cưng. Mạng lưới chuyên gia khắp nơi trên thế giới luôn cập nhật các xu hướng, nghiên cứu, dinh dưỡng mới nhất.

Các con Chó Xử công Ty nuôi dưỡng với bàn tay-bánh nướng

Cưng và An toàn Phụ nữ (bàn CHÂN) Hành động tài Trợ bây Giờ đã Có